Tekst

Fakta om Humlehøj-Skolen

Der har floreret en del på Facebook om Humlehøj-Skolen. Der er fremlagt nogle misvisende tal.  

Til orientering: Undervisningsministeriet udsender hvert år tal om skolerne i hele landet. Af disse fremgår følgende for Sønderborg Kommune:

Karaktergennemsnit i bundne prøver

Kommune gennemsnit          6,8

Laveste i kommunen             5,4

Højes i kommunen                8,1

Humlehøj-Skolen                   6,5

Hvis man inddrager socioøkonomiske faktorer ligger Humlehøj-Skolen igen i år over det forventelige karaktergennemsnit. Set over en treårig periode ligger Humlehøj-Skolen ligeledes over det forventelige niveau. 

På alle parametre i den årlige trivselsmålinger ligger vi over gennemsnit eller med højeste score.

Frands Christensen, skoleleder.
 

Skolernes motionsdag