Faktuelle oplysninger

Antal elever

Oplysninger om skolens klasser findes her: Elevtal
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter afdelinger
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 16,0 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 18,8 elever pr. klasse
 

Karaktergennemsnit

Ved at klikke på følgende link til Undervisningsministeriets statistikbank får du mulighed for at se prøvekarakterer (FSA) for flere år.
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
Undervisningsministeriets database

 

Antal lærere

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: Skolens personale