Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolen er bygget i et plan med rigtig gode udenomsarealer. Der er løbende en opdatering af elevernes mulighed for aktiviteter i deres pauser.

Skolen har udpræget gode faciliteter til undervisning i faget idræt. 2 haller, stor sal, adgang til mange andre faciliteter.

Alle undervisningslokaler er udstyret med interaktive tavler.

Skolevejens trafiksikkerhed

De trafikale forhold omkring skolen:
Humlehøj-Skolen ligger godt isoleret fra store veje og det er nemt, hurtigt og sikkert at komme til skolen. Rundt om skolen er der lukkede stisystemer, hvor dit barn kan gå eller cykle uden at skulle tænke på biltrafikken.